Monthly Archives: Tháng Một 2023

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được thường mang tới cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh cảm thấy bối rối khi gặp phải. Thấu hiểu điều đó, 2Way English xin được chia sẻ những kiến thức về danh từ đếm được và danh từ không đếm được để giúp […]

Thì tương lai hoàn thành- Future Perfect Tense

1. Thì tương lai hoàn thành – Định nghĩa Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ hoàn thành tới một thời điểm cụ thể trong tương lai. Xem thêm: Thì hiên tại đơn với động từ thường Thì hiện tại tiếp diễn Tổng hợp 12 […]