Author Archives: admin

EB2-U1-L3: How we feel – Story (Are you OK?)

I. Vocabulary Ready, set, go: Sẵn sàng, chuẩn bị, chạy Oh, no: Ôi không! Ouch: Au (tiếng kêu đau) What’s wrong?: có chuyện gì vậy My leg hurts: Chân của tôi bị đau Are you OK?: Bạn có ổn không? I think so. : Tớ nghĩ vậy Thanks: Cảm ơn II. Structure Structure 1: What’s […]

1B- Where’s she from?

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. Nếu […]

EB0-U8-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]

EB0-U7-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]