Category Archives: Tiếng Anh giao tiếp – Kids

EB2-U1-L3: How we feel – Story (Are you OK?)

I. Vocabulary Ready, set, go: Sẵn sàng, chuẩn bị, chạy Oh, no: Ôi không! Ouch: Au (tiếng kêu đau) What’s wrong?: có chuyện gì vậy My leg hurts: Chân của tôi bị đau Are you OK?: Bạn có ổn không? I think so. : Tớ nghĩ vậy Thanks: Cảm ơn II. Structure Structure 1: What’s […]