EB2-U1-L3: How we feel – Story (Are you OK?)

I. Vocabulary

  • Ready, set, go: Sẵn sàng, chuẩn bị, chạy
  • Oh, no: Ôi không!
  • Ouch: Au (tiếng kêu đau)
  • What’s wrong?: có chuyện gì vậy
  • My leg hurts: Chân của tôi bị đau
  • Are you OK?: Bạn có ổn không?
  • I think so. : Tớ nghĩ vậy
  • Thanks: Cảm ơn

II. Structure

Structure 1:

What’s wrong?: Khi chúng ta muốn bày tỏ sự quan tâm, hỏi thăm tới những người xung quanh, hỏi han tình hình, có chuyện gì xảy ra với họ vậy.

My leg hurts: Dùng để miêu tả một bộ phận trên cơ thể của chúng ta bị đau. Chúng ta có thể thay thế từ leg bằng các bộ phận khác như: head, finger, hand.

Are you OK?: Bạn có ổn không? –  Thể hiện sự quan tâm, xem bạn của mình có ổn hay không

I think so: Tớ nghĩ vậy. Xác nhận tình trạng của mình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *