EB2-U1-L4: How we feel – The senses

I. Vocabulary

 • see: nhìn
 • hear: nghe
 • smell: ngửi
 • taste: nếm
 • touch: chạm
 • a ball: một quả bóng
 • a bird: một con chim
 • a car: một cái xe ô tô
 • a dog: một con chó
 • a doll: một con búp bê
 • a flower: một bông hoa
 • a kite: một con diều
 • ice cream: kem
 • juice: nước ép
 • pizza: bánh pizza

II. Structure

Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách sử dụng động từ khuyết thiếu “CAN: có thể” thể hiện khả năng bản thân có thể làm gì.

Structure 1:

What can he see?: Anh ấy có thể nhìn thấy gì?

He can see a bird.: Anh ấy có thể nhìn thấy một con chim.

 

What can she see?: Cô ấy có thể nhìn thấy gì?

She can see a bird.: Cô ấy có thể nhìn thấy một con chim.

Video trả bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *