Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Chào mừng bạn đến với Kiểm tra trình độ tiếng Anh. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bài.

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài kiểm tra trình độ bao gồm 116 câu hỏi, độ khó tăng dần. Bạn có thể dừng lại nếu các câu hỏi quá khó. Hãy làm những câu bạn thực sự biết, những câu chưa chắc chắn hoặc không biết vui lòng không chọn để có thể đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *